Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy znajduje się w środkowo-zachodniej części wyspy Wolin, pomiędzy Zatoką Pomorską a Zalewem Szczecińskim. Jego powierzchnia wynosi 10937 hektarów. Sama wyspa obfituje różnorodnością krajobrazu: urwiste klify, równinne pola, lasy sosnowe i bukowe czy delta rzeki Świny. Po przyłączeniu w 1996 roku przybrzeżnego pasa wód Bałtyku, park na Wolinie stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim.

Sam park powstał w 1960 roku, a jego pomysłodawcą był zasłużony leśnik Mieczysław Tarcholski. Opracował on główne założenia powstania parku, sporządził dokumentację i przygotował projekt rozporządzenia. Ze względów politycznych (w czasie II wojny światowej był dowódcą oddziału partyzanckiego na Kielecczyźnie) nie dane mu było pełnić funkcję dyrektora. Organizatorem parku i jego  pierwszym  dyrektorem został Leon Niedzielski. Siedziba władz znajduje się w Międzyzdrojach a symbolem parku jest orzeł bielik.

We wschodniej części parku znajdują się polodowcowe jeziora, a w obrębie wzniesień morenowych położone są jeziora sztuczne, w tym jezioro Turkusowe. Na wyspie Wolin stwierdzono występowanie ponad 1300 gatunków roślin, w tym gatunków drzew rzadko spotykanych.

Fauna Wolińskiego Parku Narodowego jest bardzo zróżnicowana i reprezentowana przez rzadkie gatunki. Ciekawostką jest, że przez Wolin przebiega główny szlak przelotu ptaków, np. bielika zwyczajnego. Park spełnia dużą rolę w ochronie siedlisk ptaków błotno –wodnych. Znajdują tutaj zarówno ciszę i spokój, jak i bazę pokarmową, zwłaszcza w okresie wędrówek wiosennych i jesiennych. Sam obszar delty rzeki Świny został zaliczony do siedlisk ptaków o znaczeniu europejskim. W Parku prowadzona jest m. in. reintrodukcja (ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt lub roślin kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych) puchacza.

Woliński Park Narodowy prowadzi ekspozycję Muzeum Przyrodniczego. Można tu zobaczyć ekosystemy oraz charakterystycznych dla nich przedstawicieli fauny tj.: orzeł bielik, bataliony, foki, jelenie, sarny, dziki, lisy, żubry (największe ssaki w Europie).  Na uwagę zasługuje wystawa geologiczna i etnograficzna.

W Muzeum znajduje się pięć sal wystaw o powierzchni 900 m2. na terenie obiektu można skorzystać z ekranu interaktywnego z grą edukacyjną dla najmłodszych. Można też otrzymać bezpłatny audio-przewodnik prezentujący ciekawe materiały dla zwiedzających.

Woliński Park Narodowy oferuje dla turystów szlaki turystyczne: piesze i rowerowe oraz ścieżki przyrodnicze. Atrakcją turystyczną Parku jest:

  • Zagroda pokazowa żubrów,
  • Jezioro Turkusowe,
  • Latarnia Morska Kikut,
  • Grodzisko Lubin,
  • Bunkier V3 w Zalesiu,
  • Głazy Piastowskie,
  • Dąb Wolinian.

Muzeum Przyrodnicze jest otwarte przez cały rok:

  • Od maja do września – od godz. 9.00 do 17.00 (z wyjątkiem poniedziałków),
  • Od października do kwietnia – od godz. 9.00 do 15.00 (z wyjątkiem niedziel i poniedziałków).

Ważne dla zwiedzających jest to, że Muzeum przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodzin z wózkami dziecięcymi.